Υπηρεσίες
Τηλεϊατρικής

27 χρόνια προσφέρουμε υπηρεσίες ποιότητας

2000000

Καλυπτόμενοι
Κέντρα Υγείας, Πλοία, Ιδιώτες  Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες

22000

Περιστατικά / έτος
Διαφόρων Ειδικοτήτων
σε Παγκόσμιο Επίπεδο

500

Πλοία
Συνεργαζόμενα
σε παγκόσμιο επίπεδο

86,7%

Μείωση
Επισκέψεων
σε Νοσοκομείο

Η Εταιρεία

H CardioExpress ιδρύθηκε το 1993 με απώτερο σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υγείας εφαρμόζοντας την τηλεϊατρική, μια καινοτόμο προσέγγιση από άποψη οράματος και τεχνολογίας στις ιατρικές ανάγκες.

H αποστολή της CardioExpress είναι να κάνει την υγεία προσβάσιμη σε όλους από οπουδήποτε.

Καρδιογράφημα σε 42"

Αποστολή Καρδιογραφήματος &
άμεση επικοινωνία με Ιατρό Καρδιολόγο.

Κανένας γεωγραφικός
Περιορισμός

Τηλεϊατρική Κάλυψη από οποιοδήποτε σημείο του Πλανήτη.

Τεχνολογικές Λύσεις

Αξιοπιστία, Απλός Χειρισμός των συσκευών, Άμεση Αποστολή Μετρήσεων.

Στρατηγικές Συνεργασίες

Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Τεχνολογίας, Δίκτυο Ασθενοφόρων.

24/7 Ιατρικό Κέντρο

Έμπειρη Ιατρική Ομάδα διαθέσιμη 24 ώρες, 365 ημέρες, 
Άμεση Διάγνωση.

Ποιότητα Υπηρεσιών

ISO 9001:2015/ EN ISO 13485
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Compliance).

Cardioexpress.gr

Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες
Υψηλής Τεχνολογίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο


Επικοινωνία

Πρεμετής 3, 17342
Αγιος Δημήτριος
+30 210 7252631
info@cardioexpress.eu

Social