Υπηρεσίες Τηλεϊατρικης της CardioExpress

Tο Κέντρο Ελέγχου της CARDIOEXPRESS είναι πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο επιτελείο Ιατρών που δέχονται τις κλήσεις των συνδρομητών και κινητοποιείται άμεσα κάθε φορά που δέχεται μια τηλεφωνική κλήση ώστε να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στον πάσχοντα.

Όλες οι γνωματεύσεις και οι υποδείξεις των καρδιολόγων προς τους ασθενείς βασίζονται στα δεδομένα που συλλέγονται από τις συσκευές τηλεϊατρικής μέσω τηλεφώνου/internet και στην κλινική περιγραφή της κατάστασης από τον ασθενή.

Εάν οι γιατροί του Κέντρου Ελέγχου, διαπιστώσουν ήπιο πρόβλημα, δίνουν τις αναγκαίες Ιατρικές Συμβουλές ανάλογα με τα ενοχλήματα που ο συνδρομητής τους περιγράφει κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία.

Σε περίπτωση διάγνωσης καρδιολογικού ή άλλου σοβαρού επεισοδίου ο καρδιολόγος, κατά περίπτωση, συστήνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, και αναλαμβάνει την ενημέρωση του υπεύθυνου κρατικού σχηματισμού για την ασφαλή διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Mobirise

Τηλεϊατρική στη Ναυτιλία

Άμεση πρόσβαση σε Ιατρό για τους Ναυτικούς.

Οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει ανάγκη για ιατρική βοήθεια στο πλοίο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, η ομάδα των άρτια εκπαιδευμένων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων του κέντρου ελέγχου της CardioExpress επιλαμβάνονται άμεσα και με τη χρήση του καινοτόμου τηλεϊατρικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση.

Άμεση Έναρξη της Θεραπείας 

Όταν πρόκειται για ήπια περιστατικά, ο ασθενής λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και τίθεται υπό παρακολούθηση μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του.
Σε περίπτωση που η θεραπεία επί του σκάφους δεν είναι επαρκής λόγω σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενούς, ο ασθενής λαμβάνει την απαραίτητη αγωγή Πρώτων Βοηθειών και υπό την συνεχή Ιατρική παρακολούθησή του, αναμένει την διαδικασία διάσωσης που οργανώνεται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Αποφυγή Άσκοπων Αλλαγών Πορείας ή Αεροδιακομιδών

Οι αλλαγές πορείας του πλοίου ή/και οι αεροδιακομιδές οργανώνονται μόνον όταν είναι πραγματική ανάγκη ενώ ταυτόχρονα έχουν οργανωθεί διασώσεις σε ναυτικούς με ήπια συμπτώματα αλλά με σοβαρά ιατρικά επεισόδια.

Mobirise

Τηλεϊατρική & Καρδιολογία

Πλήρες καρδιογράφημα σε 42''

Η άμεση ιατρική παρέμβαση στα καρδιολογικά περιστατικά είναι ζωτικής σημασίας. Η CardioExpress μέσω εξειδικευμένης τεχνολογίας εξασφαλίζει στους συνδρομητές της πλήρες καρδιογράφημα 12 απαγωγών σε 42 δευτερόλεπτα. Το καρδιογράφημα αυτό κοινοποιείται αυτόματα στους καρδιολόγους του ιατρικού συντονιστικού μας κέντρου μέσω οποιουδήποτε σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

Άμεση συνομιλία με Ειδικό Καρδιολόγο

Το καρδιογράφημα σε συνδυασμό με τα συμπτώματα που περιγράφει ο ασθενής δίνουν τη δυνατότητα στον Καρδιολόγο να αξιολογήσει την καρδιολογική κατάσταση του ασθενούς. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η φαρμακευτική αγωγή, ο καρδιολόγος ενημερώνει τον ασθενή και ταυτόχρονα αποστέλει την γνωμάτευσή του στον οικογενειακό ιατρό του ασθενούς.

Άμεση Διάγνωση

Σε περίπτωση διάγνωσης καρδιολογικού επεισοδίου ο καρδιολόγος, κατά περίπτωση, συστήνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, και αναλαμβάνει την ενημέρωση του υπεύθυνου κρατικού σχηματισμού για την ασφαλή διακομηδή του ασθενούς στο νοσοκομείο. 

Προληπτική Τηλεϊατρική 

Η τηλεϊατρική συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη ή στον εντοπισμό τυχόν ασθενειών. Αυτό επιτυγάνεται είτε με την χρήση της τηλεϊατρικής έπειτα από την εκδήλωση ήπιων συμπτωμάτων, είτε με τον τακτικό τηλεϊατρικό έλεγχο ανεξαρτήτως παρουσίας συμπτωμάτων.

Mobirise

Αυτόματη Κοινοποίηση Ιατρικών Αποτελεσμάτων στον Οικογενειακό Ιατρό

Η κοινοποίηση των ιατρικών αποτελεσμάτων στον Οικογενειακό Ιατρό συνδράμει στην βελτιστοποίηση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς διατηρώντας τον ενημερωμένο.

T

Πρόγραμμα COVID-19 για
Καταλύματα/Ξενοδοχεία

Βασικές Υπηρεσίες

• 24ωρη τηλεϊατρική κάλυψη
• Οργάνωση λήψης βιολογικού υλικού (δείγματος για COVID-19)
• Παρακολούθηση του ασθενή για οσο διάστημα παραμενει στο κατάλυμα/ξενοδοχείο
• Οργάνωση διακομιδής  (με την σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ)
• Οργάνωση επαναπατρισμού (με την σύμφωνη γνώμη του ΕΟΔΥ) 

Mobirise

Cardioexpress.gr

Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες
Υψηλής Τεχνολογίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο


Επικοινωνία

Πρεμετής 3, 17342
Αγιος Δημήτριος
+30 210 7252631
info@cardioexpress.eu

Social