Τηλεϊατρική Παντού

Η CardioExpress μέσω εξειδικευμένης τεχνολογίας εξασφαλίζει στους συνδρομητές της πλήρες καρδιογράφημα 12 απαγωγών σε 42 δευτερόλεπτα.

ΤΗΛΕΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

Τηλεϊατρική, έτσι απλά

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τηλεϊατρική στη Ναυτιλία

Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής

Η CardioExpress είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεϊατρικής, παρέχοντας υπηρεσίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ανταποκρίνεται σε παραπάνω από 22,000 κλήσεις ετησίως. Επικοινωνήστε μαζί μας για προτοποριακές λύσεις τηλεϊατρικής.

Cardioexpress.gr

Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες
Υψηλής Τεχνολογίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο


Επικοινωνία

Πρεμετής 3, 17342
Αγιος Δημήτριος
+30 210 7252631
info@cardioexpress.eu

Social