Η CardioExpress χρησιμοποιεί ένα από τα πιο ασφαλή συστήματα παγκοσμίως για την
λήψη και αποστολή E-mail

Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο

Τα μηνύματα αποθηκεύονται σε διακομιστές σε κρυπτογραφημένη μορφή. Μεταδίδονται επίσης σε κρυπτογραφημένη μορφή μεταξύ των διακομιστών και των συσκευών χρήστη.

Μηδενική πρόσβαση στα δεδομένα χρήστη

Η αρχιτεκτονική μηδενικής πρόσβασης σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα με τρόπο που τα καθιστά απρόσιτα. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται από την πλευρά του πελάτη χρησιμοποιώντας ένα κλειδί κρυπτογράφησης στο οποίο δεν έχει πρόσβαση ούτε και ο προμηθευτής (Service Provider)

GDPR συμμόρφωση

Επειδή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, τα  Mail πληρούν τα πρότυπα προστασίας δεδομένων GDPR βάσει σχεδιασμού..

Αντι-πλαστογράφηση (SPF πολιτική)


H εγγραφή Sender Policy Framework (SPF) λέει βασικά στον κόσμο ποιοι κεντρικοί υπολογιστές ή IP επιτρέπεται να στέλνουν email για τον τομέα σας. Όταν οι διακομιστές email λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από τον τομέα σας, μπορούν να αναζητήσουν την εγγραφή SPF και μόνον εάν συμπεριλαμβάνεται ο διακομιστής προχωρά στην αποστολή.

Ταυτότητα αλληλογραφίας κλειδιών τομέα (DKIM)

είναι μια μέθοδος ελέγχου ταυτότητας email που επαληθεύει κρυπτογραφικά εάν ένα email αποστέλλεται από αξιόπιστους διακομιστές και δεν έχει υποστεί βλάβη. Βασικά, όταν ένας διακομιστής στέλνει ένα email για τον τομέα σας, θα υπολογίσει ένα κρυπτογραφημένο κατακερματισμό των περιεχομένων του email χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό κλειδί (που γνωρίζουν μόνο οι αξιόπιστοι διακομιστές) και θα το προσθέσει στις κεφαλίδες email ως υπογραφή DKIM. Ο διακομιστής λήψης θα επαληθεύσει τα περιεχόμενα του email αναζητώντας το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί στις εγγραφές DNS του τομέα, αποκρυπτογραφώντας τον κρυπτογραφημένο κατακερματισμό και υπολογίζοντας ένα νέο κατακερματισμό με βάση τα περιεχόμενα email που έλαβε για να δει αν το αποκρυπτογραφημένο κατακερματισμό ταιριάζει με το νέο κατακερματισμό. Εάν υπάρχει αντιστοιχία, τότε το email δεν πρέπει να έχει αλλάξει και έτσι το DKIM περνά. Διαφορετικά, το DKIM αποτυγχάνει και το email αντιμετωπίζεται με υποψία.

 DMARC έλεγχος ταυτότητας 

Ο έλεγχος ταυτότητας μηνυμάτων τομέα, η αναφορά και η συμμόρφωση Domain Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) έρχονται για να επιτρέψουν στον κάτοχο του τομέα να καθορίσει τι πρέπει να συμβεί με αποτυχημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να λάβει σχόλια. Βασικά, υπάρχουν τρεις ενέργειες για τη λήψη διακομιστών εάν αποτύχουν και οι δύο έλεγχοι SPF και DKIM:
a) καμία ενέργεια, b) αποστολή σε καραντίνα και c) απόρριψη.

Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες
Υψηλής Τεχνολογίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ

Πρεμετής 3, 17342
Αγιος Δημήτριος

+30 210 7252631

info@cardioexpress.eu

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεϊατρική & Καρδιολογία

 Τηλεϊατρική & Επείγον

 Τηλεϊατρική & Ναυτιλία

 Τηλεϊατρική & Πρόληψη

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.