Η CardioExpress λειτουργεί Ιατρικό Κέντρο Ελέγχου πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας τα οποία εξασφαλίζουν
την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του.Τηλεφωνικό Κεντρο

100 Διαθέσιμες γραμμές με δυνατότητα για:

50 ταυτόχρονες κλήσεις
10 ώρες αυτόνομη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Server Availability Cluster

Αδιάλειπτη Λειτουργία

3 Servers σε Λειτουργία Cluster με 2TB Μνήμη
32 GB Mνήμη ανά node
10 ώρες αυτόνομη λειτουργία 

Κρυπτογραφημένο e-mail

GDPR Compliance

Ασφαλής Αποστολή και Παραλαβή Ιατρικών Δεδομένων ασθενούς μέσω E-Mail με End to End Κρυπτογράφηση

Ειδικό Λογισμικό Διαχείρισης Ιατρικών Δεδομένων με Καταγραφή

Συμπτωμάτων
Φαρμακευτικής Αγωγής
Ιατρικές Οδηγίες και Οργάνωση των Follow up Περιστατικών

Σύστημα Θέσεων Εργασίας
5 Ιατρικές θέσεις 

2 σε online λειτουργία
1 σε online stand by
2 σε offline stand by
10 ώρες αυτόνομη λειτουργία 

Καταγραφή Συνομιλιών
GDPR Compliance

Ασφαλής Καταγραφή Συνομιλιών με 
Άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες
Υψηλής Τεχνολογίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ

Πρεμετής 3, 17342
Αγιος Δημήτριος

+30 210 7252631

info@cardioexpress.eu

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεϊατρική & Καρδιολογία

 Τηλεϊατρική & Επείγον

 Τηλεϊατρική & Ναυτιλία

 Τηλεϊατρική & Πρόληψη

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.