Στοιχεία

Επικοινωνίας

CardioExpress Υπηρεσίες
Τηλεϊατρικής Α.Ε.

Διεύθυνση:
Πρεμετής 3, 17342, Άγιος Δημήτριος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 210 72 52 631

Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες
Υψηλής Τεχνολογίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο

ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ

Πρεμετής 3, 17342
Αγιος Δημήτριος

+30 210 7252631

info@cardioexpress.eu

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τηλεϊατρική & Καρδιολογία

 Τηλεϊατρική & Επείγον

 Τηλεϊατρική & Ναυτιλία

 Τηλεϊατρική & Πρόληψη

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.